07

تخم مرغ زیر قیمت مصوب عرضه می شود

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار گفت: تخم مرغ زیر قیمت مصوب عرضه می شود و دو نرخی بودن قیمت تخم مرغ در بازار صحت ندارد و قیمت تخم مرغ فله 43 هزار تومان می باشد.
دو برابر نیاز کشور جوجه ریزی در بخش مرغ تخمگذار صورت گرفته است که قطعا کمبودی در عرضه تخم مرغ به بازارنخواهیم داشت.
برچسب‌ها: بدون برچسب

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *