102

تامین گوشت در ماه های پایانی سال و ماه مبارک رمضان نداریم

وزارت جهاد کشاورزی و قرارگاه امنیت غذایی محدودیت هایی به صورت موقت برای صادرات دام ایجاد نمودن که خللی برای تامین گوشت مورد نیاز مردم در ماه های پایانی سال و ماه مبارک رمضان نداشته باشیم.
دو مورد صادرات دام داشتیم که صادرکنندگان با وجود اینکه اطلاع رسانی شده بود اقدام به حمل دام برای صادرات کرده بودند ولی قرار شد با توافقاتی که صورت گرفت شرکت پشتیبانی امور دام این دام ها را به عنوان ذخائر استراتژیک بخرد و ضرر و زیان صادرکنندگان را پرداخت نماید.
برچسب‌ها: بدون برچسب

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *