68

دو نوع واکسن آنفلوانزای فوق حاد پرندگان برای اولین بار در کشور تولید شده است

در کشور 7 کارخانه یا شرکت واکسن سازی وجود دارد که دو واحد از آنها دولتی و پنج شرکت هم متعلق به بخش خصوصی است در حال حاضر 95 درصد نیاز کشور در حوزه واکسن های دامی و 80% نیاز کشور در حوزه واکسن های آبزیان و حدود 35 درصد نیاز کشور در حوزه واکسن های طیور در داخل کشور تولید می شود.
یکی از موفقیت‌های قابل توجه در سال جاری تولید دو نوع واکسن استراتژیک آنفلوانزای فوق حاد پرندگان که یکی واکسن کشته و دیگری واکسن نوترکیب برای اولین بار توسط شرکت‌های واکسن ساز بخش خصوصی داخلی در کشور بوده که تا کنون حدود 30 میلیون دوز از این واکسن ها تولید و وارد چرخه مصرف شده است.
 کل واکسن هایی که در حوزه دام، طیور و آبزیان در کشور مصرف می‌شود 87نوع واکسن است که 42 آنها تولید داخلی و 45 نوع وارداتی است.
برچسب‌ها: بدون برچسب

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *