83

بارندگی و افزایش کرایه‌های حمل ونقل

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت: یکی از دلایل افزایش قیمت گوشت قرمز بارندگی‌های غرب کشور است که این مساله منجر به مختل شدن حمل و نقل شده و در استان‌هایی که بارندگی وجود دارد میادین برای عرضه دام تشکیل نمی‌شود و به همین دلیل با کمبود عرضه مواجه هستیم وهمین اتفاقات منجر به افزایش هزینه‌های جانبی از جمله کرایه حمل و دلالی شده است که احتمالاً افزایش مجددی در این زمینه رخ می‌دهد.

برچسب‌ها: بدون برچسب

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *