15

افزایش قیمت مرغ به 70 هزار تومان با حذف ارز ترجیحی

اینکه برخی می‌گویند قیمت‌ها تنها ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند مانند شوخی است و حذف ارز ترجیحی باعث افزایش قیمت مرغ تا ۷۰ هزار تومان خواهد شد. 
 
دولت از ابتدای تدوین لایحه بر حذف ارز 4200 اصرار داشت و نرخ ETS را به عنوان مبنای تسعیر ارز در کل بودجه در نظر گرفت و مجلس نیز این اختیار را به دولت داده است تا نسبت به حذف ارز ترجیحی اقدام کند اما این مسئله به سبب تاثیرات شدید که می‌تواند بر کالاهای اساسی داشته باشد باعث نگرانی‌های زیادی شده است چون نهاده‌های مرغداری ها با این ارز تامین می‌شد و اگر ارز ترجیحی حذف شود تورم زیادی را ایجاد خواهد کرد.
برچسب‌ها: بدون برچسب

یک پاسخ

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *